PRAVIDLA ZÁPASU

Zápas je individuální soutěžní úpolový sport. Dochází ke střetu dvou soupeřů, podobné váhy a věku  (věkové, váhové kategorie). Zápasí se na časový limit ve dvou stylech, řecko-římský a volný styl, podle přesně daných pravidel. Střetnutí probíhá na zápasnické žíněnce v kruhovém zápasišti o průměru 9m za přítomnosti rozhodčího.

Cílem střetnutí je porazit soupeře, buď položením ho na lopatky, nebo získáním více technických bodů, kterými jsou hodnoceny chvaty provedené na soupeři, tj. technickou převahou.

Řecko-římský styl
Je pouze mužský sport, chvaty na soupeři lze provádět pouze na horní polovinu těla, od pasu nahoru.

Volný styl
Jde o sport mužský i ženský, chvaty lze provádět na celém těle soupeře.