VELKÁ CENA BRNA

Czech Republik  Slovakia  Germany 2008 - 2013, 2015  Poland  Croatia  Bulgaria  Belgium

VELKÁ CENA MĚSTA BRNA 2017
Mezinárodní turnaj v zápase ve volném stylu.

Pořadatel:   TAK Hellas Brno, Horácké nám. 15, Brno – Řečkovice,  PSČ  621 00.
Datum konání:   sobota 24.06. 2017
Místo konání:   Sportovní hala, Obřanská 646/13, 614 00 Brno-Maloměřice

Ředitel soutěže:   Mgr. Evžen Vopelka, mobil 602 526 035
Hlavní rozhodčí:   Mgr. Petr Skalický, mobil 775 301 551
Organizační pracovník:   Mgr. Milan Žáček, mobil 724 263 873
Finanční záležitosti:   Ing. Dagmar Kuchovská, mobil 731 183 927
Lékařská služba:   zajistí pořadatel
Startují:   pozvaní závodníci z ČR a zahraničí v kategoriích:


PŘÍPRAVKA A, chlapci      
ročníky 2006 – 2007

28 – 31, 35, 39, 43, 47, 52, 52 – 57 kg

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ                
ročníky  2004 – 2005

31 – 35, 39, 43, 47, 52, 52 – 57 kg

ŽÁKYNĚ                       
ročníky 2002 – 2003 (2004 s písemným souhlasem rodičů)

48 – 52, 56, 60 – 65 kg  (+ 1kg tolerance)

ŽÁCI                           
ročníky 2002 – 2003  (2004 s písemným souhlasem rodičů)

42 – 46, 50, 54, 58, 63, 63 – 69 kg  (+ 1kg tolerance)

KADETKY                      
ročníky  2000 – 2001 (2002 s písemným souhlasem rodičů)
56 – 60, 65 – 70 kg  (+ 1kg tolerance)

KADETI                          
ročníky  2000 – 2001 (2002 s s písemným souhlasem rodičů)

58 – 63, 69, 69 – 76 kg  (+ 1kg tolerance)

SENIOŘI                         
ročníky 1999 a starší  (závodníci mladší 18ti let s písemným souhlasem rodičů)

65 – 70, 74, 86, 97, 97 – 125 kg  (+ 2kg tolerance)


Předpis: Zápasí se dle pravidel UWW a úprav pro soutěže SZČR, včetně jejich doplňků.
Systém párování do pěti závodníků každý s každým, nad pět závodníků systém A, B.

Startovné:  70,-Kč / startující (mimo zahraničních hostů).

Ubytování:  Závazné přihlášky včetně počtu ubytování zašlete do 21.05. 2017 na e-mail: hellas.brno@centrum.cz
Cena ubytování – cca 300,-Kč os/noc

Ceny: závodníci všech kategorií, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaili a diplom. Družstva, která v součtu bodů za umístění jednotlivců (systém  10,9,8…1bod) obsadí 1-3. místo, získají pohár a diplom.


Program turnaje:
pátek   23.06.  17,00 – 19,00 hod.  – registrace a vážení v Posilovně TAK Hellas Brno, Horácké nám. 15., Brno-Řečkovice
sobota 24.06.    8,30 –   9,30 hod.  – registrace a vážení v hale Obřanská 646/13

9,30 – 10,30 hod.  – příprava tabulek
10,30 – zahájení turnaje, po jeho ukončení, vyhlášení výsledků a předání cen.

Rozpis byl schválen STK SZČR dne: 27.02.2017.

Poznámka:
V průběhu akce možnost občerstvení přímo v hale!
Pořadatel neručí za případné ztráty, nebo poškození majetku účastníků, trenéři (vedoucí výprav) odpovídají za kázeň svých svěřenců v průběhu turnaje i za škody, vzniklé na ubytovně!

Mgr. Evžen Vopelka                                                 
ředitel soutěže    

Ing. Libor Bílek                     
předseda STK SZČR             

Mgr. Milan Žáček        
organizační pracovník