TRENÁL Z KARANTÉNY

#1 KOZEL + VÝSED
#2 ANGLIČÁK + STŘECHA + DŘEP
#3 SPIDER